Nieuwe duo-fiets door burgemeester Jaensch in gebruik genomen

Het gaat goed met Fietsmaatjes Oegstgeest. Na veel voorbereidend werk achter de schermen konden we eind april de weg op met geleende fietsen van de stichting Recreatie en Vervoer. Nog geen half jaar verder hebben we al 25 gasten en ongeveer evenveel Fietsmaatjes die met onze gasten rondfietsen. En vanaf begin september doen zij dat tot volle tevredenheid met een splinternieuwe duo-fiets van eigen bodem. Van Raam uit Varsseveld, de specialist voor aangepaste fietsen, bouwde niet alleen een fiets naar onze wensen maar ook eentje die paste binnen de begroting.
Dat laatste is heel belangrijk want als startende stichting begin je vanaf nul en ben je afhankelijk van derden hoe de toekomst zal verlopen. Maar ook op dit gebied mogen wij niet klagen. Want iedereen die benaderd werd, was enthousiast voor ons project en bereid een steentje bij te dragen. Al die hulp resulteerde dus in de nieuwe fiets die vorige week op feestelijke wijze in gebruik werd genomen.

Gezellige bijeenkomst
De gemeente had haar “theehuisje” inclusief koffie en thee ter beschikking gesteld om onze genodigden te ontvangen. Gelukkig was het heerlijk weer en konden alle gasten buiten zitten of gezellig staand met elkaar praten. Er waren vertegenwoordigers van onze sponsors maar speciale aandacht ging uit naar een viertal “gasten” van Fietsmaatjes Oegstgeest. De dames Gentevoort en Stranders en de heren Van Kempen en Den Hollander waren door een busje van de stichting Recreatie en Vervoer thuis opgehaald om bij deze gelegenheid aanwezig te zijn.

Voorzitter Marijke in ’t Veld nam als eerste het woord en beschreef in vogelvlucht onze korte geschiedenis. Zij dankte alle sponsoren voor hun bijdrage aan ons project. Vertegenwoordigers van de Opa-club gaven haar toen een groot bord met daar op de logo’s van de sponsors. Marijke maakte duidelijk dat het de bedoeling is dat op elk van onze fietsen een bord met sponsornamen komt te hangen. Vervolgens gaf zij het woord aan burgemeester Emile Jaensch.
In zijn toespraak blikte hij al heel ver vooruit naar het jaar 2040, een tijd waar verhoudingsgewijs veel inwoners boven de 65 jaar zullen zijn. Het fietsen zal ze dan kunnen helpen om aan hun kleiner wordende wereld te ontsnappen. Al weten we natuurlijk niet of we tegen die tijd nog gebruik maken van de “tradionele” fiets…
Tot slot kreeg Fietsmaatje Ward Brand het woord. Hij meldde zich als één van de eerste vrijwilligers aan bij onze stichting en fietst nu wekelijks met de heer Van Kempen. Ward vertelde op enthousiaste wijze over zijn tochten met zijn vaste gast (die de leeftijd van 90 jaar al lang gepasseerd is!) en hoe veel plezier ze beiden aan de uitstapjes beleven. Hoe zoiets er aan toegaat ondervond de burgemeester daarna zelf. Samen met Ward reed hij door de tuinen van het gemeentehuis en nam daarmee de duo-fiets officieel in gebruik. Daarna was het de beurt aan de sponsors om op de fiets te gaan zitten. De bijeenkomst werd onder het genot van heerlijke sandwiches van restaurant de Jonker nog even voortgezet totdat rond het middaguur iedereen weer op huis aan ging.

Het bestuur wil namens alle gasten en vrijwilligers van Fietsmaatjes Oegstgeest de volgende sponsors bedanken voor hun bijdrage aan ons project:

Stichting De Carolusgulden Leiden
Rabobank Wensenfonds
Notariskantoor Van de Oudeweetering Oegstgeest
Bike Totaal Van Hulst Fietsen Oegstgeest
Opaclub van de Oegstgeester Golf Club
Omaclub van de Oegstgeester Golf Club
Stichting Recreatie en Vervoer Oegstgeest
Rotaryclub Oegstgeest
Restaurant de Jonker Oegstgeest
Witvorm grafisch ontwerp Amstelveen
Diverse privé sponsors

Fietsmaatje Ward vertelt over zijn tochten met de heer Van Kempen. Burgemeester Emile Jaensch, Ivonne Jager-janka en Jan van Egmond (beide Rabobank) en Pierre Sikking van Bike Totaal Van Hulst luisteren aandachtig.
Fietsmaatje Ward vertelt over zijn tochten met de heer Van Kempen. Burgemeester Emile Jaensch, Ivonne Jager-Janka en Jan van Egmond (beide Rabobank) en Pierre Sikking van Bike Totaal Van Hulst luisteren aandachtig.
Op de voorgrond een deel van onze "gasten". De dames Gentevoort en Stranders luisteren samen met de heren Den Hollander en Van Kempen naar de speech van de burgemeester.
Op de voorgrond een deel van onze “gasten”. De dames Gentevoort en Stranders luisteren samen met de heren Den Hollander en Van Kempen naar de speech van de burgemeester.
Ward vertelt burgemeester Jaensch over de bediening van de fiets.
Ward vertelt burgemeester Jaensch over de bediening van de fiets.