Donateurs

U kunt ons enorm helpen met een gewone gift of met een periodieke gift.
Omdat onze stichting de ANBI-status heeft, zijn deze giften voor 100% aftrekbaar bij de belasting. Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften. Kijk voor meer informatie over periodieke en gewone giften op de website van de Belastingdienst. U kunt tegenwoordig heel eenvoudig een overeenkomst opstellen voor een periodieke gift voor een periode van ten minste 5 jaar. Het formulier hiervoor kunt u hieronder downloaden, evenals een betalingsvolmacht.
Mocht u dit willen dan kunnen wij u hierbij helpen, neem dan contact op met onze penningmeester via: Email of gebruik het contactformulier.

Download Formulier Overeenkomst periodieke gift voor 5 jaar.
Download Betalingsvolmacht periodieke gift voor 5 jaar.
Website van de belastingdienst over periodieke giften

Bankrekening: NL26 RABO 0308166841
t.n.v. Stichting Fietsmaatjes Oegstgeest
RSIN: 855812497
Kamer van Koophandel: 64743012
Adres: Aert van Neslaan 115,
2341 HH  Oegstgeest