Beleidsplan 2021

Beleidsplan 2021 zoals vastgesteld door het bestuur van Fietsmaatjes Oegstgeest.

Doelstelling:
Het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje (vrijwilliger) op een duo-fiets of een rolstoelfiets.

Dit willen we bereiken door:
1. In eerste instantie vrijwilligers te werven, zij zijn onmisbaar voor de uitvoer van onze doelstelling. Daartoe zullen wij ons profileren via onze website en Facebook. Verder hangen er posters en liggen er flyers op tactische plekken in Oegstgeest. Daarnaast zullen we aanwezig zijn op diverse lokale activiteiten zoals braderieƫn en middenstandsdagen. Berichten in de lokale bladen moeten verder bijdragen aan de bekendheid van de Fietsmaatjes Oegstgeest.
2. Actief onze doelgroep te benaderen en te enthousiasmeren voor het fietsen met een fietsmaatje. Dit zal grotendeels op dezelfde wijze (en tegelijkertijd) gebeuren als bij het werven van vrijwilligers.
3. Het doelmatig gebruik van door donaties en sponsoracties verkregen duo-fietsen (twee) en een rolstoelfiets.
4. Te zorgen voor optimale training van en communicatie met onze vrijwilligers. Dit is primair bedoeld voor de motivatie en het behoud van onze vrijwilligers. Verder is dit bedoeld voor een optimaal gebruik van de fietsen door de vrijwilligers. Door goed gebruik van de fietsen hopen we de kosten voor reparaties te beperken.
5. Te zorgen voor voldoende inkomsten (eigen bijdragen, sponsoren), waarmee de lopende kosten (materialen voor onderhoud, communicatiekosten, verzekeringen), kunnen worden gedekt. Nieuwe fietsen worden uitsluitend aangeschaft indien er voldoende sponsorgeld tegenover zal staan. Uiteraard zal niet eerder een fiets vervangen worden dan nodig is.
6. Initiatieven uit andere gemeenten dan Oegstgeest, die ook betrekking hebben op het fietsen met dezelfde doelgroep, te stimuleren en te helpen de initiatiefnemers zo veel mogelijk hun plannen te realiseren.